پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

چ (1392)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

چ (1392)

X

شهید مصطفی چمران ماموریت پیدا می‌کند که به وضعیت پاوه در زمان جنگ رسیدگی کند. او پس از ورود به پاوه سعی می‌کند صلح را در آنجا برقرار کند اما به خاطر شرایط حاکم در پاوه نمی‌تواند کاری از پیش ببرد؛ به همین خاطر، وی با همکاری اصغر وصالی، نیروی انقلابی، دو روز با دستان خالی از پاوه حفاظت می‌کنند تا به فرمان امام و ورود رزمندگان به پاوه، این شهر از محاصره دشمنان خارج می‌شود...

فیلم ها

چ (1392)

شهید مصطفی چمران ماموریت پیدا می‌کند که به وضعیت پاوه در زمان جنگ رسیدگی کند. او پس از ورود به پاوه سعی می‌کند صلح را در آنجا برقرار کند اما به خاطر شرایط حاکم در پاوه نمی‌تواند کاری از پیش ببرد؛ به همین خاطر، وی با همکاری اصغر وصالی، نیروی انقلابی، دو روز با دستان خالی از پاوه حفاظت می‌کنند تا به فرمان امام و ورود رزمندگان به پاوه، این شهر از محاصره دشمنان خارج می‌شود...

1396/03/04
بیشتر...
نظرات
آنونس ها