پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

ذهن خاموش (1392)

X
نظر شما
ارسال نظر
کاربر مهمان

خب این فیلم سینمایی کی پخش می‌شه؟

+

ذهن خاموش (1392)

X

منصور دانشجو است و به همراه خواهرش (لیلی) و پدرش زندگی می کند. خواهرش در آژانس هواپیمایی مشغول به کار است. پدر آنها بسیار بیمار است به طوری که لیلی به سختی از او نگهداری می کند. منصور در دوره دانشگاه به طور ناگهانی دانشگاه را ترک می کند و تا مدت یک سال خبری از او نمی شود و سرانجام مشخص می شود که او به ترکیه رفته است اما تماس خود را با لیلی قطع نمی کند. در ترکیه لوازم او را دزد می زند و در آنجا دختری به نام فرشته به او کمک می کند و او را مکان می دهد. در عوض او را دعوت می کند که به عضویت در یک سازمان جاسوسی در آید. کار سازمان به این طریق است که اعضای سازمان اطلاعاتی را در مورد دانشمندان هسته ای جمع آوری کرده و در اختیار سازمان قرار می دهند. سپس توسط شخصی خاص ، از دانشمند مورد نظر خواسته می شود که فعالیت خود را در پژوهش های هسته ای متوقف کند و ... .

فیلم ها

ذهن خاموش (1392)

منصور دانشجو است و به همراه خواهرش (لیلی) و پدرش زندگی می کند. خواهرش در آژانس هواپیمایی مشغول به کار است. پدر آنها بسیار بیمار است به طوری که لیلی به سختی از او نگهداری می کند. منصور در دوره دانشگاه به طور ناگهانی دانشگاه را ترک می کند و تا مدت یک سال خبری از او نمی شود و سرانجام مشخص می شود که او به ترکیه رفته است اما تماس خود را با لیلی قطع نمی کند. در ترکیه لوازم او را دزد می زند و در آنجا دختری به نام فرشته به او کمک می کند و او را مکان می دهد. در عوض او را دعوت می کند که به عضویت در یک سازمان جاسوسی در آید. کار سازمان به این طریق است که اعضای سازمان اطلاعاتی را در مورد دانشمندان هسته ای جمع آوری کرده و در اختیار سازمان قرار می دهند. سپس توسط شخصی خاص ، از دانشمند مورد نظر خواسته می شود که فعالیت خود را در پژوهش های هسته ای متوقف کند و ... .

1401/10/15
بیشتر...
نظرات